Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval helpt gemeenten met raad en daad om inzameling en hergebruik van kunststof verpakkingsafval te verbeteren. Download onze folder (pdf, 378 kB) en  jaarrapportage 2016 (pdf, 1.6 MB)

Groenten in plastic

Bijeenkomsten

In deze maand zijn er geen evenementen.

Resultaten samenstellingsonderzoek fase 2

De resultaten van het onderzoek 'Samenstelling ingezameld kunststof/PMD verpakkingen, fase 2' zijn gepubliceerd. U kunt ze nalezen in het bijbehorende rapport.

U kunt ook deelnemen aan de speciale bijeenkomst over het samenstellingsonderzoek waar de resultaten worden gepresenteerd en er is ook aandacht voor het optimaliseren van uw eigen inzamelsysteem.

100% gerecycled Biobakje

Het Biobakje dient voor betere afvalscheiding in de keuken en is gemaakt van 100% gerecycled kunststof. De praktijk laat zien dat het werkt: 2,5 kilo groen keukenafval per huishouden per jaar minder bij het restafval.

Direct zoeken in de Kennisbibliotheek

Kunststof in het nieuws

Kunststof in het nieuws

Almere did it!

Van 180 naar 50 kg restafval. Voorjaar 2017 startte Almere de pilot PMD+. Inwoners sorteren alleen bioafval, papier, glas en textiel. De rest mag bij elkaar en sorteert gemeente Almere na.

Extra stimulans

Inwoners van Den Haag krijgen een vergoeding voor gescheiden ingeleverd afval wat ze naar eigen inzicht kunnen besteden: 'Afval loont'. Landelijk heeft dit inzamelsysteem sinds 2011 al bijna 10 miljoen kilo grondstoffen opgehaald.

Kwaliteit

Bijeenkomst

Hoe kan uw gemeente meehelpen met het recyclen van kunststof van goede kwaliteit? Wat is hierin voor u belangrijk en welke uitdagingen komt u tegen?

Ketenregie

Einddatum contract kunststofverwerking nbr

Wat is uw invloed als gemeente op het ingezamelde kunststof? En hoe blijft u op de hoogte van de werkzaamheden van uw sorteerder? We helpen u graag en delen onze kennis en ervaring.

Kostenefficiëntie

Doorleeraward

Wilt u een efficiënter systeem inrichten voor kunststof verpakkingsafval? Zodat de kosten zo laag mogelijk blijven? Bezoek onze kostensessies.