Spek de kas door slim om te gaan met afval


8 jaar lang mocht ik het afvaldossier van mijn gemeente Lochem behartigen. De eerste jaren deed ik dat met het schaamrood op de kaken. We waren in onze regio, de Circulus-Berkel-gemeenten, kampioen restafval. Wekelijks haalde voormalig Berkel Milieu vrachtwagens vol op. De gemeenteraad was niet onder de indruk van mijn geklaag over het aanbieden van wel 260 kg restafval per inwoner.

Een gedifferentieerd afvaltarief was 'verboden' via stevige beloften in verkiezingsprogramma's. Tijdens de aanloop naar de verkiezingen voor mijn tweede periode kon ik dáár wat aan doen… en ja hoor… de inkt van het coalitieakkoord was nog niet droog of we werkten het invoeringsplan diftar uit. Met grof lawaai sleepten we het door de raad. Binnen een half jaar na de invoering ervan was het gewicht van de grijze container gehalveerd en zetten de Lochemers meer dan 20 kg per aansluiting aan plastic verpakkingsafval aan de straat. Nóg mooier was dat onze reserve afvalstoffenheffing zich stevig ging vullen en ik, kort voor de verkiezingen natuurlijk, óók nog de Lochemse burgers een verlaging van het afvaltarief mocht aanbieden! We begonnen met 'omgekeerd inzamelen', werden koploper en het schaamrood was geheel verdwenen.

Dit maakte mijn rol namens de VNG in de onderhandelingen met het verpakkende bedrijfsleven extra leuk. Want uit alle onderzoeken bleek dat mijn gemeente het goed deed in die laatste twee jaren. Weinig restafval, een hoog scheidingspercentage en een goedkoop inzamelsysteem met hoge service. Dit was goed mogelijk (op de politiek/bestuurlijke problemen na) want Lochem heeft de ruimte, met veel laagbouw. Maar ook in gemeenten met een minder gunstig profiel is rendement te halen. Want misschien is diftar niet de oplossing voor alle gemeenten en kun je plastic verpakkingsafval niet op iedere plek met het hoogste serviceniveau ophalen. Maar wie zegt dat je in de hele gemeente hetzelfde systeem moet toepassen? Het afvalbeleid kreeg voor mij steeds meer nuance. Een rijk beleidsterrein vol mogelijkheden.

Mocht je niet bij de kopgroep van duurzame gemeenten behoren, dan heb je geluk. Dan kun je met slim handelen snel rendement halen. Wat je nodig hebt zijn een aantal uitstekende tips van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval en enige politieke durf. Dan weet je het aandeel restafval te reduceren en tegen lage kosten de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsmateriaal te stimuleren. Dat is goed voor het milieu, voor de financiële positie van je afvalbeleid, voor je burgers én voor je bestuurlijke positie. Een win-win-win-winsituatie noemen ze dat. Na 8 jaar prettig wethouderen kreeg ik, eenmaal weer gewoon burger, nog mails van Lochemse burgers: ‘Thijs, eerlijk is eerlijk … ik zag het niet zitten, maar je afvalbeleid rendeert’.

Dat geeft de burger moed om ook op andere fronten van een nadeel een voordeel te maken.

Thijs de la Court

Thijs_de_la_Court


Lees de eerste blog van Jan Kohl.