Raamovereenkomst Verpakkingen 2: van afspraken op papier naar verpakkingsafval thuis


Hoe kom je nu van een Raamovereenkomst Verpakkingen 2, met generieke afspraken over de inzameling van kunststof verpakkingsafval door gemeenten, naar weloverwogen en succesvolle adviezen op lokaal niveau? Een mooie uitdaging voor ons als team van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA).

In de praktijk merken we dat gemeenten tegen tal van uitvoeringsvragen aanlopen: We gaan aanbesteden; hoe regel ik het zo dat de kwaliteit van mijn afvalstroom niet lijdt onder die van de buurgemeenten? Tot waar in de keten ben ik verantwoordelijk en hoe leg ik dit vast? Mijn inzameling kost zo veel en de vergoeding loopt terug. Waar is nog winst te behalen? Wat levert de invoering van diftar op en wat zijn de risico’s? Hoe vertel ik het de burgers? Moet ik juist bronscheiden of is nascheiding voor mij een efficiëntere keuze?

Bij de bijeenkomsten die het LC afgelopen jaar organiseerde en bij de adviesgesprekken bij gemeenten popten over de kunststof inzameling veel vragen op. Deze hebben we beantwoord; ook dit jaar staan we weer voor gemeenten klaar. Speerpunten voor 2016 zijn: regie, kostenoptimalisatie en kwaliteit. Met dit jaar wat meer maatwerk. Na de informatieve bijeenkomsten vorig jaar organiseren we dit jaar over de speerpunten themagroepen. Hierin gaan gemeenten die voor dezelfde vraagstukken staan met elkaar en met een expert aan de slag om die vraagstukken uit te diepen. Doel is  dat de inzameling in de gemeenten goedkoper en slimmer geregeld wordt.

De eerste aanmeldingen zijn binnen, de eerste groepjes worden gevormd. Nu snel aan de slag. Neem deel aan de werksessies.

Jan Kohl
coördinator LCKVA

Jan_Kohl