Bijeenkomsten Learning Center


Het LCKVA organiseert bijeenkomsten over het verbeteren van de inzameling van kunststofverpakkingen. En ook over het verlagen van de kosten hiervoor. Dit doen we aan de hand van de nieuwe ontwikkelingen. De sessies duren meestal een ochtend of een middag.


Werksessies kostenoptimalisatie kunststof

Binnenkort start een nieuwe reeks werksessies waarin wij met een klein groepje kijken naar de inzamelkosten en naar manieren om de kosten te verminderen. Het gaat om een bijeenkomst van één dag en wat voorbereiding. Kortom, met weinig inspanning veel inzicht. Wilt u deelnemen aan een werksessie? Meld u dan snel aan. Op basis van de aanmeldingen zoeken we geschikte data en locaties (bij voldoende animo bij u in de regio). Deelname is gratis.