De Toekomst van Plastics!

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Stadscampus Enschede, M.H.Trompstraat 28, Enschede
Doelgroep

Bedrijfsleven, onderzoekers, ondernemers, studenten en docenten.

Dit symposium is vooral bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met het maken van, creëren met, verwerken van en het inzamelen van kunststoffen. Vier keynote speakers zullen kort vanuit verschillende optiek de problemen en de kansen schetsen. In een informatiemarkt bestaat de gelegenheid om met hen en andere specialisten dieper in te gaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden. Saxion-lector Ferrie van Hattum sluit het plenaire deel af met zijn visie op de toekomst van plastics (en andere kunststoffen).

Omschrijving

De Toekomst van Plastics Thema: All about Plastics: making it, using it, disposing it, recycling it, innovate it

Organisatie: Co-productie van CIRCLES en Saxion Studium Generale
Moderator: Marieke Eyskoot (goede winkelgids)

Programma

14.00 uur
Making it: plastic a home-made future. Plastic: materiaal- of probleem van de toekomst? Wat is het probleem? De plastic soep, een wereldprobleem: omvang probleem? Wat gebeurt er wereldwijd, nationaal en wat kunnen wij, wat kan jij eraan doen Willemijn Peeters ,Searious Business: 10 min presentatie+5 min. vragen/discussie

14.15 uur
Using it: Te beginnen met dagelijkse consumptie van kunststoffen. Hoeveel verschillende soorten kunststoffen vind je in de supermarkt? Wat wordt er zoal weg gegooid en wat doen we er mee? Plasticproblematiek in regionale proporties Rob Labots, manager Kunststof recycling bij Van Werven Recycling, (10+5 min)

14.30 uur
Design with it Levenscyclusanalyse van kunststoffen, mogelijk- en onmogelijkheden bewust ontwerpen met kunststoffen : Erik Goselink , Onderzoeker lectoraat Industrial Design (10+5 min)

14.45 uur
Recyling it Is het gescheiden inzamelen van kunststoffen wel zinvol? Moeten we de soorten plastic ook scheiden? Of is er een betere oplossing? Presentatie van en commentaar op het recente onderzoek van het Centraal Plan Bureau naar het gescheiden inzamelen van plastics. Henk Knip, directeur Circulus, (10+5 min)

15.00 uur
Innovate it Bieden bio-plastics de oplossing? WUR, BPM-programma (10+5 min)

15.15 uur
Pauze in de Plasticinfo Marktplaats (met koffie en thee) met daarin presentaties van onder andere:

1. Save Plastics, Bram Peters, met een mobiele verwerkingsinstallatie op het voorplein van Saxion (de installatie verwerkt de door Saxion de voorafgaande week ingezamelde flesdoppen)

2. Studentengroep Saxion Smart Solutions Project inzake onderzoek naar hergebruik van kunststof visnetten.

3. Searious Business, Willemijn Peeters die nader inzoomt op het mondiale probleem

4. Circulus, Henk Knip c.s., met de wijze waarop dat bedrijf plastic recyclet naar tegels

5. Zero Waste, met Jessie Kroon, die de bezoekers meeneemt in verschillende mogelijkheden van zero waste huishouden.

6. Appél , met het idee om flessenverkoop van dranken te vervangen door een post-mix installatie

7. Van Werven Recycling, Rob Labots zoomt in op de gescheiden inzameling van plastics

8. WUR, met resultaten van de onderzoeken naar Biobased Performance Materials

9. ….

15.45 uur
Dialoog met en tussen presentatoren op de marktplaats, sprekers en deskundigen in de zaal onder leiding van Marieke Eyskoot

16.15 uur
De Toekomst van Plastics wat wordt de trend? Scheiden of anders? Lector Ferrie van Hattum 10 min presentatie + 5 min vragen/discussie met zaal

16.30 uur
Vervolg Plastic Info Marktplaats Ga in discussie met de inleiders en andere presentatoren in de presentatieruimten rond de centrale Straat, en maak gebruik van de netwerkborrel

18.00 uur
Einde bijeenkomst

Annex aan symposium: tentoonstelling en visualisering van de problematiek

Aanmelden

>> Ga naar het aanmeldformulier

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.