Ketenverantwoordelijkheid


Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het inzamelen van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval én voor het sorteren en (eventueel) vermarkten ervan. Uw gemeente moet daarom op de hoogte zijn van nieuwe (markt)ontwikkelingen. De kwaliteitseisen kennen en hoe u die beïnvloedt. Welke afspraken er zijn tussen het verpakkende bedrijfsleven, de VNG en het ministerie van IenM. En weten hoe u ervoor zorgt dat uw sorteerder zich aan deze afspraken houdt en u daarvan ook op de hoogte houdt. Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval ondersteunt u hier graag bij.

woordenboek_600x275

Praktijkvoorbeelden

In januari 2016 zijn we in de gemeente Lansingerland op bestuurlijk niveau in gesprek gegaan over hun regierol. De gemeenten in de Cyclus regio (regio Gouda) hebben in februari 2016 toelichting gekregen op hun ketenregie.

Wanneer je alle gegevens rondom PMD-afval helder hebt, sta je sterker bij onderhandelingen en kun je de processen beter sturen. Dat stelt Freek Fokkert, beleidsmedewerker Milieu Algemeen en Afval bij de gemeente Ede.

Download het praktijkvoorbeeld Ede (pdf, 1 MB).

Producten

Einddatum contract kunststofverwerking website

Uitgelicht

We hebben infographics opgesteld over de opbouw van de vergoedingen voor sorteren, verzamelen en vermarkten van kunststof. De handreiking ‘Sorteren en vermarkten kunststofverpakkingsmateriaal’ is geactualiseerd en aangevuld door een modelovereenkomst en tien quick wins. In 2016 zijn sessies georganiseerd over aanbesteding van de kunststofstroom (sortering).

Direct zoeken in de Kennisbibliotheek

Infographic_ps_randloos

(Af)lopende sorteercontracten

Eind 2014 zijn de aanbestedingen voor de contracten voor het sorteren (en vermarkten) van het kunststof verpakkingsafval afgerond. Het overzichtskaartje hiernaast toont voor welke periode gemeenten contracten hebben afgesloten. Een ander overzichtskaartje toont met welke partijen het contract is afgesloten.