Kostenefficiënt inzamelen en sorteren van PMD


Gemeenten krijgen steeds lagere vergoedingen voor kunststof verpakkingsafval. In 2015 was dat nog 817 euro, in 2019 is dit gedaald tot 656 euro. Als gemeenten meer ervaring opdoen in de kunststofketen kunnen ze steeds efficiënter werken. Toch geven veel gemeenten geven aan dat ze met de vergoedingen van nu niet kostendekkend kunnen werken. Ze maken zich zorgen over de toekomst. Het Learning Center ondersteunt uw gemeente graag bij het realiseren van een kostenefficiënt systeem voor kunststof verpakkingsafval.

Inzamelwagen 600x270

Bijeenkomsten

Wij organiseren regelmatig inspirerende werksessies ‘Kostenoptimalisatie’. Hierin gaat u samen met deskundigen en collega-gemeenten aan de slag om zicht te krijgen op de huidige kosten, de optimale situatie in uw gemeente te identificeren en werk te maken van kostenoptimalisatie. Maatwerk staat hier centraal. Kijk bij Bijeenkomsten of er binnenkort een sessie is en om u aan te melden.

Tim van der Noll, Gemeente Westland:

De informatiesessie ‘kunststof’ heb ik als nuttig ervaren. Veel kennis delen en met elkaar in gesprek.

Direct zoeken in de Kennisbibliotheek

Onderzoek kostenefficiëntie kunststofinzameling gepubliceerd

Het onderzoek ‘Optimalisatie kostenefficiëntie kunststofinzameling gemeenten’ biedt inzicht in de factoren en successen van gemeenten in het beheersen van de kosten kunststof verpakkingsafval. Het onderzoek is gebaseerd op de ‘best practices’, bevindingen uit literatuuronderzoek en de werksessies kostenoptimalisatie die door het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval zijn georganiseerd. Lees het nieuwsbericht en download het rapport.

Praktijkvoorbeelden

Afvalscheiden in de hoogbouw blijkt in de praktijk lastig door ruimtegebrek. In Amstelveen bedachten ze een slimme oplossing om PMD-afval van hoogbouw effectief in te zamelen.

Download het praktijkvoorbeeld Amstelveen (pdf, 2.9 MB).

Met twee nieuwe systemen, diftar en omgekeerd inzamelen, wil de gemeente Enschede naar vijftig kilo restafval per jaar en dus meer PMD-afval. Een aanleiding hiervoor is de dalende vergoeding voor kunststof verpakkingen. Om ook bewustwording te creëren over afvalscheiding, zijn er verschillende ludieke acties bedacht. Zoals Waste Battles tussen scholen, Afval Challenges in wijken en diverse educatieve pilots.

Download het praktijkvoorbeeld Enschede (pdf, 3.4 MB).