Kwaliteit


Door kunststof verpakkingsafval apart in te zamelen, kunnen gemeenten kunststof recyclen. Het is belangrijk dat gerecycled kunststof van goede kwaliteit is, zodat het een goede vervanging voor fossiele grondstoffen is. Is het kunststof van uw gemeente al van goede kwaliteit? Welke uitdagingen komt u tegen? Welke maatregelen kunt u nemen? In de factsheet (pdf, 1.5 MB) 'Verbetering kwaliteit inzameling kunststof verpakkingsafval / PMD door gemeenten' leest u hoe de kwaliteit van het ingezamelde kunststof verhoogd kan worden. Dit jaar start een project om de factsheet verder te actualiseren met de nieuwste kennis.

Groenten_in_plastic_LC-4167_1200x351

Bijeenkomsten en advies

Wat doet de invoering van PMD met de kwaliteit van kunststof? Welke kwaliteitseisen moeten in de aanbesteding staan voor de sortering? Levert de inzameling van kwalitatief goed materiaal ook meer op in de vermarkting? Deze vragen kwamen aan bod tijdens verschillende bijeenkomsten die het Learning Center organiseerde. Onderwerpen tijdens deze bijeenkomsten waren bijvoorbeeld PMD, inzamelsystemen en de regierol van gemeenten. Ook geven we gemeenten 1-op-1 advies.

Direct zoeken in de Kennisbibliotheek

Uitgelicht

Het verbeteren van de kwaliteit van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval is een belangrijk doel van het Learning Center. Het Learning Center voert verschillende onderzoeken uit naar de kwaliteit van het ingezamelde kunststof en het effect daarvan op de kunststofketen.

Naar aanleiding van de vraag ‘Wat zijn de mogelijkheden en het handelingsperspectief voor gemeenten om de kwaliteit van het ingezamelde en gesorteerde huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te verbeteren?’ heeft het Learning Center een onderzoek uitgevoerd.

De doelstelling van het onderzoek ‘Samenstelling ingezameld kunststof/PMD verpakkingen – het effect van inzamelsystemen’ is het vinden van de belangrijkste variabelen die de verschillen in de samenstelling van ingezameld kunststof/PMD verpakkingsafval tussen gemeenten in Nederland verklaren.
Het vervolgonderzoek naar de samenstelling van het ingezamelde kunststof wordt verwacht in januari 2018.

Gemeenten kunnen door communicatie met de burgers de kwaliteit van het ingezamelde kunststof verhogen. Hiervoor hebben we de 'factsheet communicatie' opgesteld.