Learning Center voor Kunststof Verpakkingsafval ontwikkelt Argumentenkaart nascheiding


Naar aanleiding van recente ontwikkelingen krijgt het Learning Center regelmatig vragen van gemeenten over nascheiding: wat is nascheiding precies, hoe is de kwaliteit van kunststof uit nascheiding, hoe ziet de financiële kant eruit?

Om gemeenten te ondersteunen met deze vraagstukken ontwikkelt het Learning Center voor Kunststof Verpakkingsafval een argumentenkaart over nascheiding. In samenwerking met De Argumentenfabriek worden met verschillende experts twee sessies georganiseerd waarbij alle kanten van het onderwerp worden belicht, waarna de argumentenkaart wordt opgesteld. Deze argumentenkaart kan dienen als instrument voor besluitvorming en informatievoorziening over dit onderwerp voor gemeenten.

Naar verwachting wordt de Argumentenkaart nascheiding op 17 september gepresenteerd tijdens de Learning Center verdiepingssessie over nascheiding.