In reactie op… artikel in GRAM, augustusnummer


Het Learning Center staat voor onafhankelijk en deskundig advies. De ontwikkelingen op het gebied van kunststof verpakkingsafval worden gevolgd en krijgen een plek. Zo is nu de discussie rond bron- en/of nascheiding volop gaande. Het Learning Center neemt ook in deze discussie een neutrale en objectieve positie in. Zo is tijdens de themasessie over nascheiding op 17 september door het Learning Center een argumentenkaart gepresenteerd, waarin de techniek nascheiding van verschillende kanten wordt belicht.

Mede daarom is het storend dat in het artikel in het augustusnummer van GRAM een onzorgvuldigheid is geslopen. Hierin staat dat voor nascheiding het “nadeel is dat sommige soorten kunststof niet meer kunnen worden hergebruikt als ze in contact komen met gft-afval of andere vervuiling”. Zo gesteld lijkt het een waardeoordeel in de discussie rond bron- en nascheiding, wat zeker niet de bedoeling is geweest.