Statiegeld blijft voorlopig na ILT-onderzoek


Statiegeld op grote flessen wordt voorlopig nog niet afgeschaft. Het besluit erover wordt een jaar uitgesteld. Staatssecretaris Mansveld heeft dit besloten op basis van een onderzoek door ILT/RSP. Centraal stond daarbij de vraag of aan de zeven voorwaarden voor afschaffing was voldaan.

Plastic_fles_wordt_grondstof

De staatssecretaris schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer, op 18 juni 2015. Er komt uitstel van het besluit over afschaffing van het statiegeld. Uit het ILT-rapport blijkt namelijk dat aan één van de zeven voorwaarden niet is voldaan. Afgesproken was dat er geen PVC meer toegepast zou worden in de verpakkingen die supermarkten aanbieden, tenzij niet anders mogelijk is. Ons onderzoek laat echter zien dat er nog verpakkingen voorkomen waarin PVC aanwezig is. Van de 1200 onderzochte verpakkingen bleken er nog zo’n 100 uit PVC te bestaan.

Supermarkten geven aan dat dit voor hen een negatieve verrassing is. De afspraak in de raamovereenkomst is duidelijk: de sector moet aan alle voorwaarden (zogenoemde prestatiegaranties) voldoen. Mansveld: “dat is niet het geval en daarom geef ik nu geen toestemming om statiegeld af te schaffen.”

Mansveld wil dat de ILT begin volgend jaar opnieuw een onderzoek uitvoert. Ze gaat dan opnieuw kijken hoe het ervoor staat.