Brief Nedvang aangaande niet-verpakkingen


Alle gemeenten hebben deze week brieven ontvangen van respectievelijk Nedvang en de VNG over het betaaladvies aangaande niet-verpakkingen in het gesorteerde kunststof verpakkingsafval. Naar aanleiding hiervan heeft de NVRD vandaag onderstaand bericht op haar website geplaatst. Voor inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze brieven kunnen gemeenten contact opnemen met de adviseurs van het Learning Center via learningcenterkva@rws.nl.

Learning Center Kunststof Verpakkingsafval, 13 oktober 2016.

"Deze week hebben de colleges van alle gemeenten een brief ontvangen van Nedvang, waarin zij aangeeft geen positief betaaladvies te kunnen geven aan het Afvalfonds Verpakkingen voor een aandeel van 7% niet-verpakkingen in het gesorteerde en in recycling gebrachte materiaal.

Het Afvalfonds Verpakkingen en de VNG, daarin ondersteund door de NVRD, hebben de afgelopen tijd vaak overleg gevoerd over dit standpunt van het Afvalfonds. Daarbij is aangegeven dat er wat VNG betreft géén wezenlijke verandering is opgetreden in het onderzochte aandeel kunststof niet-verpakkingen.

Er is bij de inzameling van kunststof verpakkingsafval namelijk altijd al sprake geweest van een vergelijkbaar aandeel niet-verpakkingen, hetgeen inherent is aan het systeem. Het voorstel tot verrekening is dan ook onacceptabel en daarom kunnen VNG en NVRD niet instemmen met het eenzijdig aanpassen van de afspraken uit de Raamovereenkomst Verpakkingen en houden vast aan het standpunt dat dergelijke zaken betrokken moeten worden bij de tussentijdse evaluatie in 2017.

VNG

Gisteren heeft VNG daarom een bericht uitgedaan naar alle gemeenten met een concept-reactie die gestuurd kan worden naar Nedvang waarin dit standpunt is verwoord. Vandaag wordt deze brief ook per post aan de gemeenten verzonden. De komende tijd zal het dossier verder worden besproken binnen de begeleidingscommissie Raamovereenkomst waarbij de NVRD de VNG blijft ondersteunen.

NVRD

Vanochtend heeft de NVRD een bericht verstuurd aan de leden van regievoerende gemeenten en publieke bedrijven met daarin de brief van Nedvang, een link naar het bericht van VNG en de concept-reactie die gestuurd kan worden naar Nedvang."