Commotie in de pers rond recycling van kunststof


Recycling van kunststof afval is stevig in het nieuws gekomen. Het Learning Center sluit zich aan bij de reacties van VNG en NVRD, waarin de negatieve toon over recycling wordt genuanceerd.