Grotere voorraden, lagere vergoedingen


Het einde van het jaar is in zicht: naderende feestdagen, vakanties en daardoor drukke dagen op de werkvloer. Het einde van het jaar betekent ook dat binnenkort de vergoeding die gemeenten van het Afvalfonds Verpakkingen ontvangen per ton hergebruikt kunststof verpakkingsafval daalt van 788 euro per ton naar 756 euro per ton. Ook bestaat de mogelijkheid dat het sorteercontract van uw gemeente per 2017 verandert en de kosten voor de inzameling, sortering en vermarkting juist hoger worden.

De vergoeding van het Afvalfonds wordt berekend en vervolgens uitgekeerd op het moment dat het materiaal gesorteerd en vermarkt is. Dat wil zeggen: de mogelijke voorraden ongesorteerd kunststof verpakkingsafval die tegen het einde van het jaar bij de sorteerder klaar liggen om de band op te gaan, maar pas in januari daadwerkelijk gesorteerd en vermarkt worden, komen op dat moment pas in aanmerking voor een vergoeding. Met een dalende vergoeding van enkele tientjes per ton, kan het verlies bij grote voorraadvorming oplopen.

Precies hetzelfde materiaal, maar een ander (ongunstig) moment van sorteren en uw gemeente loopt euro’s mis. Valt dit te ondervangen? Nooit helemaal, want voorraden kunststof die klaar zijn om de sorteerband op te gaan, zullen er rond 31 december altijd zijn. Maar vanaf welk moment is het acceptabel dat het kunststof verpakkingsafval afkomstig uit uw gemeente niet meer in dit jaar gesorteerd zal worden? Dit is onder meer afhankelijk van de afspraken in uw overeenkomst met de sorteerder.

Ervaringen vanuit verschillende gemeenten hebben ons de laatste twee jaren geleerd welke afspraken niet vergeten mogen worden in de contracten die gemeenten sluiten met sorteerders. Hierover vertellen we u meer op donderdagmiddag 26 januari, dan organiseert het Learning Center een werksessie over de ketenverantwoordelijkheid van gemeenten en contracten. Meld u aan en ontvang meer informatie over de werksessie.