Nieuwe ronde werksessie kostenoptimalisatie kunststof en PMD


Een van de belangrijkste taken van het Learning Center is het ondersteunen van gemeenten bij het omlaag brengen van de kosten voor de kunststofinzameling en sortering, zodat gemeenten in kunnen spelen op de dalende vergoedingen voor kunststof. Hiervoor hebben we in april en mei een aantal werksessies georganiseerd met verschillende gemeenten uit het hele land. De tweede ronde gaat de komende tijd van start.

Tijdens de werksessie zal onder andere aandacht besteed aan ‘de knoppen’ waarmee een gemeente invloed heeft op de kosten van de kunststofinzameling en -sortering. Aan bod komen vragen als:

  • Wat is efficiënter: een breng- of haalsysteem?
  • Welke invloed heeft een tariefsysteem op de kosten?
  • Wat doet de inzameling van PMD met de kosten?
  • Welke invloed kan ik uitoefenen op de kosten met contractmanagement en aanbestedingen?
  • Hoe zorgen andere gemeenten voor een efficiënte inzamelstructuur?
  • Wat zijn de ‘quick wins’ binnen mijn gemeente? En wat kan er op langere termijn verbeterd worden?

Onder begeleiding van experts gaat u eerst individueel en later samen met vergelijkbare gemeenten aan de slag. Aan het einde van de werksessies hebt u inzicht in uw prestaties en beschikt u over concrete handvaten om de inzameling voor kunststof in uw gemeente te optimaliseren. Het gaat om een interview, een bijeenkomst van een dag en wat voorbereiding. Kortom, met een beetje inspanning veel inzicht.

Meld u nu al aan.