Nieuwe kwaliteitseisen kunststof verpakkingsafval: extra impuls voor recycling en innovatie


Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceerde op 6 juni 2016 twee nieuwe specificaties met kwaliteitseisen voor kunststof verpakkingsafval: een voor PET-bakjes en een voor Mixed Polyolefin (MPO).

Ook is bekend gemaakt dat voor Polystyreen (PS) een bestaande DKR-specificatie kan worden gebruikt. Met de nieuwe kwaliteitseisen kunnen gemeenten en sorteerders ook deze drie stromen uit het kunststof verpakkingsafval van huishoudens sorteren.

Lees verder.