Rapport: onderzoek aandeel kunststof niet-verpakkingen


In opdracht van Nedvang en het Afvalfonds Verpakkingen is door Eureco een onderzoek uitgevoerd naar het aandeel kunststof niet-verpakkingen (KNV) in de kunststof verpakkingsstroom afkomstig van huishoudens. Bijna 10% blijkt te bestaan uit niet-verpakkingen.

Eureco heeft in het najaar van 2015 een set van 75 monsters bij zeven door gemeenten gecontracteerde sorteerinstallaties genomen. In deze monsters zijn drie fracties onderscheiden: kunststof verpakkingen (KV), kunststof niet-verpakkingen (KNV) en niet-kunststof objecten (NK). De steekproef toont aan dat het gemiddelde aandeel kunststof niet-verpakkingen 9,8 procent van het aangeleverde materiaal bedraagt.

Het landelijk gemiddelde aandeel KNV in de totale hoeveelheid gesorteerde kunststoffen komt daarmee in een bandbreedte van 8,3 procent tot 11,3 procent te liggen. Wat dit voor gemeenten betekent is nog niet duidelijk. De resultaten van het onderzoek zullen naar verwachting terugkomen tijdens de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 die in 2017 plaats gaat vinden.

Download het rapport.