Aandacht voor de kwaliteit van kunststof verpakkingsafval

Sinds het inzamelen van kunststof verpakkingsafval een aantal jaren geleden in Nederland werd geïntroduceerd is er veel gebeurd. Dankzij de inzet van burgers, gemeenten, inzamelaars, sorteerders en recyclers is de hoeveelheid ingezameld en gerecycled kunststof verpakkingsafval de laatste jaren sterk toegenomen. Met deze sterke groei zijn ook een aantal problemen ontstaan. Eén van deze problemen is dat nog niet al het ingezamelde materiaal geschikt is om te recyclen en alsnog wordt verbrand, zoals de NOS op 26 juni berichtte.

Dat de kwaliteit van het kunststof verpakkingsafval nog beter kan, is geen nieuw inzicht. Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval ondersteunt gemeenten met vraagstukken rondom kunststof verpakkingsafval. In maart van dit jaar publiceerde het Learning Center een onderzoek om gemeenten handelingsperspectief te geven om de samenstelling en kwaliteit van het kunststof verpakkingsafval zo goed mogelijk te krijgen en te houden. Naast de manier van inzamelen hebben gemeenten hier onder andere invloed op door middel van goede communicatie en duidelijke afspraken rondom sortering. Binnenkort publiceert het Learning Center het onderzoek naar de samenstelling van ingezameld kunststof verpakkingsafval.

De kwaliteit van kunststof stond centraal tijdens de Learning Center bijeenkomst ‘De volgende stap met kunststof’. Tijdens de bijeenkomst werd vooruitgeblikt op de ontwikkelingen van de komende tijd. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen dit jaar is de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen, waarbinnen alle afspraken over kunststof verpakkingsafval zijn gemaakt. Naast afspraken over inzamelen gaat het hierbij onder andere om afspraken over sorteren, financiële vergoedingen, protocollen en kwaliteitseisen. Tijdens de evaluatie gaan de drie partijen in de Raamovereenkomst (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en Afvalfonds Verpakkingen) aan de slag om de bestaande afspraken te herzien. Deze partijen zijn het er over eens: de kwaliteit moet nóg beter. Iedereen beseft ook dat er in korte tijd veel is bereikt en dat het opzetten van een goed systeem met vallen en opstaan gaat. De komende tijd staan de drie partijen voor de taak om overeenstemming te bereiken over nieuwe afspraken waarmee de problemen kunnen worden opgelost.

De berichtgeving van de NOS bevat voor de ‘afval-professional’ wellicht weinig nieuwswaarde, maar komt wel op een moment dat er veel speelt op dit gebied. De berichtgeving toont aan dat er veel betrokkenheid is en dat het probleem als urgent wordt ervaren. Het Learning Center onderschrijft de boodschap (namelijk: de kwaliteit moet beter), maar vindt dat de toon van de berichtgeving constructiever kan. Naast de verschillende partijen die een rol spelen in de kunststofketen speelt namelijk ook de inzet van burgers om afval te willen scheiden een belangrijke rol. Berichtgeving zoals die van 26 juni draagt hier niet aan bij. Voor gemeenten en inzamelaars zal hierdoor de komende tijd extra inspanning moeten worden geleverd om hun burgers te overtuigen van het nut en de noodzaak van het goed scheiden van afval.

Heeft u een vraag over kunststof verpakkingsafval? Neem contact met ons op: learningcenterkva@rws.nl