CPB-notitie over kunststof

Woensdag, 20 september 2017, verscheen een notitie over circulaire economie van kunststof van het Centraal Planbureau waarin de knelpunten rondom de kunststofketen werden behandeld. Deze knelpunten (de kwaliteit van het ingezamelde kunststof moet beter en ook de financiële keten moet gesloten) zijn al langere tijd bekend en zijn momenteel onderwerp van de onderhandelingen rondom de Raamovereenkomst Verpakkingen. Hierin zijn de afspraken tussen overheid, gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven over kunststof verpakkingsafval vastgelegd. Ook het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval heeft de verschillende onderwerpen al langere tijd op de agenda staan en voorziet gemeenten van kennis en advies om binnen hun rol zoveel mogelijk werk te maken van de knelpunten.

Ondanks dat de notitie van het CPB weinig nieuwe feiten aan het licht bracht, werd het verschijnen ervan in de media breed uitgemeten en is een vrij ongenuanceerd beeld geschetst over het systeem van kunststofinzameling. Voor de nuances in het verhaal verwijzen wij naar het gezamenlijke statement [PDF] vanuit de NVRD, Vereniging Afvalbedrijven en het Afvalfonds Verpakkingen en naar onze eerdere berichtgeving rondom aandacht voor kunststof verpakkingsafval in de media.