Acceptatievoorwaarden kunststof en PMD in het nieuws

Vandaag berichtte de NOS dat “afvalverwerkers niet langer gescheiden plastic accepteren dat in een gewone grijze vuilniszak wordt aangeleverd”. Dit werd gebaseerd op de factsheet van de Vereniging Afvalbedrijven (VA) waarin sorteerders en verwerkers hebben vastgelegd waar ingezameld kunststof verpakkingsafval of PMD aan moet voldoen bij aanlevering. Gemeenten zouden hebben nagelaten om dit voldoende te communiceren aan hun inwoners, waardoor nu onnodig veel kunststof wordt afgekeurd.

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval onderschrijft het belang om de kwaliteit van kunststof verpakkingsafval en PMD te verbeteren. Het zoveel mogelijk gebruiken van doorzichtige zakken past hier ook in, zoals ook te lezen valt in het rapport ‘Kwaliteitsverbetering ingezameld verpakkingsafval’ dat het Learning Center eerder dit jaar publiceerde. Dit past ook in het beeld dat naar boven komt in het vorige week door het Learning Center gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Samenstelling ingezameld kunststof/PMD’.

De factsheet van de VA en het bericht van de NOS onderstrepen opnieuw het belang van een goede kwaliteit van kunststof verpakkingsafval. Voor het verbeteren van kwaliteit is inzet nodig van gemeenten, hun inwoners en ook sorteerders. Verbeteringen moeten in gezamenlijkheid worden opgepakt en gaan helaas niet van de ene op de andere dag. Voor gemeenten is de factsheet van de VA daarom geen vervanging voor de bestaande contracten met sorteerders. Daarom raden we gemeenten die aanlopen tegen afkeuringen vanwege ‘grijze zakken’ aan om na te gaan of dit conform de afgesloten sorteercontracten is.