'Milieuvoordeel separate plasticinzameling onweerlegbaar'

In een evaluatie van negen verschillende studies naar de effecten van de aparte inzameling van plastic concluderen onderzoekers dat zowel het ecologische als het economische nut buiten kijf staan.

De integrale tekst van het artikel is te lezen op: AfvalOnline.