Roerige tijden en nieuwe ontwikkelingen

2017 was een roerig jaar voor het dossier kunststof verpakkingsafval. Er is een nieuw kabinet, waarvan de visie nog heel even op zich laat wachten. Het nieuws maakt het niet duidelijker: ons kunststofafval wordt smeriger, het wordt toch uiteindelijk gewoon verbrand, scheiden is duur en levert te weinig op. Moeten we nu gaan nascheiden of toch niet? We willen naar circulair, maar het moet niet te veel euro’s en inspanning kosten.

Kwaliteit gaat nu boven kwantiteit. Hoe vergelijken we nou eigenlijk de verschillende inzamelsystemen op kwaliteit, kosten en resultaat? Moeten we de euro’s inzetten op inzamelgedrag van de burger of toch op het sorteren? Hoe richten we het allemaal zo in dat alle partijen hun ambities kunnen waarmaken?

Als we daar over nadenken en onderzoeken voor laten uitvoeren, lopen we eigenlijk meteen weer achter, want de ontwikkelingen gaan razendsnel (en ze worden ook nog eens beïnvloed via de media). Zo is de statiegelddiscussie wederom actueel, net als de uitvoering van de transitieagenda’s die ons in 2050 circulair gaan maken.

De partijen van de raamovereenkomst zullen in 2018 nieuwe afspraken maken en gemeenteraadsverkiezingen zijn er alweer in maart. Die kunnen voor de dagelijkse praktijk van de gemeenten enorme invloed hebben. Ondertussen gaan de technologische ontwikkelingen, zoals voor nascheiding en chemisch recyclen, gewoon door.

Veel ontwikkelingen en vragen om te beantwoorden dus. Ongetwijfeld liggen er nog meer op uw bureau of zitten ze in het hoofd. In ieder geval zal het Learning Center ook in 2018 via kennisdeling en onderzoeken bijdragen aan begrip voor de gevolgen van al deze veranderende omstandigheden.

We hopen en vertrouwen erop dat u weer in grote getale aanwezig zult zijn op onze bijeenkomsten en aansluiting wilt hebben bij wat het Learning Center in 2018 gaat doen. Ik wijs u alvast op de bijeenkomst op 7 maart, waarvoor u zich al kunt opgeven via onze website www.lckva.nl.

Alvast fijne feestdagen!


Jan-4406

Jan Kohl
Programmamanager Learning Center Kunststof Verpakkingsafval