De toekomst van kunststof verpakkingsafval begint op 10 mei


Het onderwerp kunststof verpakkingsafval staat de laatste tijd flink in de belangstelling. Allerlei ontwikkelingen passeren met regelmaat de revue: de ingezamelde hoeveelheid bij gemeenten is sterk toe genomen, de kwaliteit kan beter, de sorteercapaciteit in Nederland blijkt ontoereikend, de afzet van het gesorteerde materiaal blijft achter, communiceren richting bewoners is soms een lastig vraagstuk, de ontwikkelingen rondom nascheiding gaan hard, etcetera.

Om alle ontwikkelingen bij te houden is inmiddels aardig wat tijd en een goede dossierkennis vereist; geen eenvoudige opgave dus! Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, worden dit jaar de afspraken over het systeem (Raamovereenkomst Verpakkingen) geëvalueerd. Oftewel: mogelijk zitten er flinke veranderingen aan te komen, ook voor gemeenten en inzamelaars. Wat zal de toekomst brengen?

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval organiseert de snelste manier om uw dossierkennis up-to-date te krijgen of te houden: ‘De volgende stap met kunststof’ op 10 mei in Utrecht.

Een aantal belangrijke spelers in kunststofdossier zullen op 10 mei acte de présence geven en hun visie op de toekomst van kunststof verpakkingsafval ontvouwen. In een interactieve debatsessie zullen onder andere Cees de Mol van Otterloo (directeur Afvalfonds Verpakkingen), Olaf Prinsen (directeur NVRD) en Marc Veenhuizen (programmamanager afval gemeente Apeldoorn) met elkaar het gesprek aangaan.

Tijdens deze debatsessie zullen de sprekers het in ieder geval hebben over de transitie van kwantiteit naar kwaliteit en de (on)wenselijkheid van de ketenverantwoordelijkheid door gemeenten, maar uiteraard nodigen we u van harte uit om ook actief deel te nemen en uw visie te delen.

Na de plenaire debatsessie en gratis lunch kunt u aansluitend kiezen om deel te nemen aan één van de volgende deelsessies:

  • De werksessie kostenoptimalisatie van PMD/kunststof. De vergoeding vanuit het Afvalfonds voor het  ingezamelde kunststof verpakkingsafval daalt volgens afspraak elk jaar. Het is daarom goed om zicht te hebben op de kosten die je als gemeente maakt voor  de inzameling, sortering en verwerking. In deze sessie bekijken de kostenstructuur van uw gemeente (dit betekent enig voorwerk, waarbij we u helpen) en kijken we naar de mogelijkheden voor kostenoptimalisatie.
  • De presentatie van de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de samenstelling van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval: in tegenstelling tot de ingezamelde hoeveelheden kunststof verpakkingsafval, zijn op dit moment nauwelijks betrouwbare gegevens beschikbaar over de samenstelling van ingezameld kunststof verpakkingsafval en welke variabelen deze samenstelling beïnvloeden. In deze sessie worden de voorlopige resultaten uit fase 1 van het onderzoek gepresenteerd. Het gaat dan om de effecten van inzamelmiddelen (minicontainer, zak of verzamelcontainer) en halen versus brengen van het kunststof/PMD. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op fase 2 van het onderzoek, en horen we graag van u welke variabelen we in fase 2 moeten gaan onderzoeken!

De sessies zijn volgeboekt: u kunt zich niet meer aanmelden. Dank voor de belangstelling! Op 28 september is er weer een brede werksessie. En natuurlijk kunt u met vragen altijd bij ons terecht.


de volgende stap met kunststof-page-001