Heerenveen plastic city


In Heerenveen gebeurt hét wat betreft hergebruik van plastic. Niet alleen hanteert Omrin een unieke methode waarin bron- en nascheiding samenkomen, ook zoekt én vindt de afvalverwerker nieuwe toepassingsmogelijkheden voor hun plastic. ‘We fungeren als aanjager in de keten om circulaire economie te realiseren’, aldus Hein Grafhorst, Bedrijfsdirecteur Recycling bij Omrin. Gemeente Heerenveen ontvangt de ontwikkelingen met luid applaus.

Sinds Omrin in 2010 haar scheidingsfabriek voor huishoudelijk restafval mede inzet voor de nascheiding van kunststof verpakkingsafval, namen de ontwikkelingen op het gebied van kunststof een vlucht. Zo vindt de verdere sortering niet meer plaats in Duitsland, maar op eigen locatie. De Friese afvalverwerker bouwde dit jaar samen met HVC uit Alkmaar en Midwaste een kunststofsorteerinstallatie (ksi). De installatie sorteert 65 duizend ton materiaal per jaar. Hiervan is de helft nagescheiden en de helft brongescheiden. Omrin en HVC leveren het nagescheiden materiaal en Midwaste het brongescheiden. Soms is er bij bronscheiding nog vervuiling aanwezig. De grove stukken gaan er middels vooracceptatie uit om verstopping van de machine te voorkomen. De stromen worden daarom separaat verwerkt. Na verwerking is de kwaliteit van beide stromen hetzelfde. De kunststofstromen zet Omrin vervolgens af bij de kunststofrecyclingsindustrie.

IKEA

En ook die industrie trekt naar Heerenveen. Morssinkhof, die polyetheen en polypropeen recyclet tot granulaat, bouwt op dit moment een fabriek naast die van Omrin. Grafhorst: ‘Een nog grotere dan de ksi!’ Eén van de aandeelhouders van Morssinkhof is IKEA. Op deze manier probeert de Zweedse meubelgigant grip te krijgen op haar gerecyclede grondstoffen. En ook met andere kunststofrecyclers is Omrin in gesprek om naar Heerenveen te komen om weer andere stromen te verwerken. Gemeente Heerenveen juicht de komst van de bedrijven toe. Wethouder Jaap van Veen: ‘Circulaire initiatieven en verdienmodellen vanuit het bedrijfsleven stimuleren we graag. Heerenveen als Circular Valley, daar werken we aan. Wat een afvalproduct is bij het ene bedrijf, moet een grondstof zijn bij het andere bedrijf. Binnen Heerenveen willen we verschillende bedrijven aan elkaar koppelen. Faciliteren en regisseren, dat is onze rol. Denk aan het in kaart brengen van bijzondere reststromen in de regio, het aantrekken van duurzame bedrijven die zich mogelijk willen vestigen in Heerenveen en het toestaan van experimenteerruimte.‘

Kenniscentrum

Er zou een soort kenniscentrum voor kunststof in Heerenveen moeten komen, vindt Grafhorst. Omrin is er dan ook al over in gesprek met het ministerie, de provincie, de gemeente en het verpakkende bedrijfsleven. ‘In een testcentrum kunnen we dan proeven doen om te kijken hoe plastic zich tot een product verhoudt. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat we betere recyclebare verpakkingen op de markt zetten en daarmee de hele keten rondom kunststof optimaliseren.’ Omrin zou Omrin niet zijn als zij al niet aan het experimenteren is geslagen. Samen met Philips bijvoorbeeld. Met kunststof uit de installatie van Omrin, maakte Philips een stofzuiger en een Senseo koffiemachine. Het is nog allemaal in de prototypefase. Grafhorst: ‘Je komt in een andere wereld met eigenschappen die kunststof zou moeten hebben. Het kenniscentrum moet een soort vliegwiel gaan vormen om meer toepassingen mogelijk te maken door knelpunten van onder meer technische aard weg te nemen.’

Aanjager

Omrin fungeert als aanjager in de keten om de circulaire economie te realiseren. Het blijft nadrukkelijk een publiek bedrijf en zal niet zelf in de kunststofrecycling gaan. Grafhorst: ‘Dat is een marktactiviteit en niet des overheids. Maar, we hebben er niets aan als we plastic inzamelen, nascheiden en sorteren en er vindt geen toepassing plaats. Daarom proberen we de schakels in de keten beter op elkaar af te stemmen.’ Circulaire economie is bij Omrin overigens meer dan alleen kunststof verpakkingsafval. Ook haalt de nascheider het niet gescheiden gft uit het afval. Zo’n 30% van het huishoudelijk restafval bestaat uit niet gescheiden gft-afval. Dat vergist Omrin en maakt er biogas van waar vervolgens, na omzetting in groen gas, onder andere de voertuigen van Omrin op rijden. Het overige deel van het groen gas dat niet aangewend wordt voor motorbrandstof gaat het regionale gasnet op. Ook mineralen als zand en stenen haalt Omrin eruit en zet het af voor hergebruik.Bronscheiding waar het moet en nascheiding waar het kan, dat is onze leus’, aldus Grafhorst.


OMRIN BIOGAS WAGENPARK VIREMA