Inkoop- en innovatiepilots gezocht - kunststof verpakkingsafval als grondstof


Wie heeft de beste ideeën om de toepassing van gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten te vergroten? Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof daagt marktpartijen uit om met innovatieve voorstellen te komen en deze in een pilot verder vorm te geven. De beste ideeën ontvangen inhoudelijke begeleiding én een financiële bijdrage tot 75.000 euro (inclusief BTW) om hun idee uit te voeren en waar mogelijk op te schalen.

Het programma wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Waarom dit programma?

Kunststof is een veelzijdig product, maar heeft ook grote nadelen. Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof stimuleert het gebruik van gerecycled kunststof verpakkingsafval van huishoudens. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Zo komen we dichter bij een circulaire economie.

Realiseer uw eigen pilot

Maakt u kunststoffen of producten of verpakkingen van kunststof en wilt u de alternatieven voor primaire grondstoffen verkennen? Of bent u gemotiveerd om als inkopende of leverende organisatie meer circulariteit in de kunststofketen aan te jagen?

Heeft u het idee voor een techniek om gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten of verpakkingen te verwerken? Of een productontwerp of innovatieve manier van samenwerken die nieuwe toepassingen van gerecycled kunststof mogelijk maakt?

Ga dan nu met KIDV en Rijkswaterstaat de uitdaging aan en meld uw pilotvoorstel aan.

Meld u aan

Organisaties kunnen vanaf 18 juni tot 10 oktober 2018 hun pilotvoorstel indienen via www.kunststofhergebruiken.nl.  Op deze website vindt u ook de spelregels en voorwaarden.


beeld_kunststof_programma_klein

Samen realiseren we uw idee!