Learning Center KVA stopt – kennis blijft beschikbaar

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval, zoals dat de afgelopen vijf jaar is uitgevoerd door Rijkswaterstaat, sluit op 31 december 2019 de deuren. De website en de postbus worden opgeheven, maar de verzamelde kennis, ervaring en lessons learned blijven beschikbaar via het programma VANG Huishoudelijk Afval dat ook wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, in samenwerking met de NVRD.

Rijkswaterstaat blijft actief op het gebied van kunststof

Rijkswaterstaat (RWS) houdt zich niet alleen bezig met verbetering van inzameling en verwerking van kunststof uit huishoudelijk afval. Rijkswaterstaat is ook intensief betrokken bij veel activiteiten, projecten en programma’s rond kunststof en circulariteit.

Zo voert RWS het secretariaat van het Plastic Pact, een overeenkomst waar inmiddels meer dan 100 organisaties in Nederland zichzelf voor 2025 zeer ambitieuze doelen opleggen rond kunststof. Onder de ondertekenaars zijn FrieslandCampina, Unilever, Heineken, Albert Heijn, maar ook NS, McDonald’s, Philips, SUEZ, en Natuur en Milieu, TNO en ABN-AMRO die in thematische groepen gaan werken naar de doelen uit het pact. Daarbij wordt in 2020 ook een Europees Plastic Pact ondertekend.

Rijkswaterstaat heeft ook met het KIDV het programmamanagement gevoerd over het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG). Dit programma richtte zich op vraagstimulering van kunststofrecyclaat: er wordt in Nederland veel kunststof ingezameld, maar de vraag blijft achter. In dit programma zijn naast verbredende en verdiepende onderzoeken 15 innovatieve pilots uitgevoerd die met kunststofrecyclaat als toepassing aan de slag zijn gegaan.

RWS heeft bedrijven en organisaties geholpen om minder verpakkingsafval te produceren en meer te recyclen via PMD Bedrijfsafval, dat bestond uit drie deelprojecten met elk twee pilots: 1. Scheiden en recyclen van PMD-verpakkingsafval; 2. Gedragsbeïnvloeding voor betere afvalscheiding; 3. Preventie en hergebruik van verpakkingen.

Rijkswaterstaat heeft een stevige rol in de uitvoeringsagenda van de Circulaire Economie. Dat is nog veel breder dan we hier beschrijven voor kunststof. Denk ook aan bouw, textiel, enzovoorts.

De activiteiten van Rijkswaterstaat rond kunststof richten zich op het sluiten van de kunststofketen. Volledig in lijn met de Rijksoverheid, die heeft uitgesproken dat in 2050 de Nederlandse economie circulair moet zijn: een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen.