Learning Center adviseert Bergen en Amsterdam


Het Learning Center helpt gemeenten met maatwerk. In juni dachten we mee met de gemeenten Bergen en Amsterdam over verbetering van de inzameling van verpakkingen. Wat kunnen andere gemeenten hiervan leren?

Amsterdam

De gemeente Amsterdam werkt aan haar visie op het afvalbeleid voor de komende jaren. Om daarbij te helpen heeft het Learning Center de gemeente uitgebreid geïnformeerd over de keten van kunststof verpakkingsafval. Zo kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het proces en de actoren
  • de mogelijkheden om meer kunststof verpakkingsafval per inwoner in te zamelen
  • de rol en verantwoordelijkheid van de gemeente en de actuele ontwikkelingen en discussies rond bron- en nascheiding.

De inzichten die de gemeente hierdoor heeft opgedaan gebruikt zij niet alleen voor de beleidsvisie op het afval maar ook in de contacten met de afvalverwerker. Mocht dat nodig zijn, vraagt de gemeente Amsterdam het Learning Center ook om ondersteuning in het vervolgtraject.

Bergen (NH)

De gemeente Bergen werkt aan een nieuw voorstel voor de inzameling van plastic en drankenkartons. Ondanks de aanwezigheid van diverse brengcontainers leveren de inwoners nog maar een klein gedeelte van de totale hoeveelheid kunststof verpakkingsafval gescheiden in. Door betere afvalscheiding wil de gemeente de hoeveelheid restafval laten afnemen waardoor minder hoeft te worden verbrand. Dit scheelt in de kosten. Een nieuwe inzamelmethode moet rekening houden met de zeer uiteenlopende omstandigheden binnen de gemeente (o.a. hoogbouw, tuingrootte). De communicatie naar de inwoners krijgt hierbij speciale aandacht. Op verzoek gaat het Learning Center de gemeente nu ondersteunen bij het vormgeven van de inzamelmethodiek en bij de communicatie naar de inwoners. Daarbij zullen voorbeelden van andere gemeenten een belangrijke rol spelen.