Nieuwsbrief LCKVA, december 2015

LogoLearningCenter_nieuw
Nieuwsbrief december 2015

Het Learning Center houdt u via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van nieuwe informatie op de website: van inspirerende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot nieuwe bijeenkomsten en prikkelende blogs. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich onderaan afmelden.

Belonen loont!

duimen_nbr

Op 12 november organiseerden Gemeente Schoon en het Learning Center een bijeenkomst over de pilot beloningssystemen. De ruim 40 aanwezigen werden geïnformeerd over hoe belonen werkt op gedragsverandering, de pilots voor beloningssystemen voor kunststof flesjes en blikjes en de lessen uit de proeven voor gescheiden inzameling van deze afvalstromen bij sportclubs. Daarnaast is met de deelnemers gediscussieerd over de pilots.

Meer inzamelen, minder kosten

spaarvarken_nbrBent u ongerust over dat de vergoedingen voor kunststof verpakkingsafval de komende jaren dalen? Wist u dat er gemeenten zijn die met lagere vergoedingen toch financieel uitkomen? Welke verbanden zijn er tussen inzamelmethoden en kosten? Hoe kunt u kosten verminderen? Kom op 10 december naar de bijeenkomst ‘Meer inzamelen, minder kosten’. We zien u daar graag.

De trein dendert voort...

groene_trein_nbrIn de aanloop naar de VN Klimaattop in Parijs reed op vrijdag 27 november 2015 de Groene Top Trein door Nederland. Een trein vol reizigers met duurzame, slimme en inspirerende ideeën om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Aan boord zat onder andere prof. dr. Ernst Worrell van de Universiteit Utrecht.

Win de DoorleerAward!

Doorleer_award_nbr

Een optimale wijze voor gescheiden afvalinzameling valt of staat met goede communicatie naar burgers. Communicatie die leidt tot nog beter scheidingsgedrag. Het Learning Center beloont daarom de gemeente met de beste afvalwijzer voor kunststof verpakkingsafval met de DoorleerAward. Dus doe mee en stuur uw afvalwijzer voor 10 december in. Op onze website zijn enkele voorbeelden van gemeenten opgenomen.

Cursus schoon belonen

holle_bolle_gijs_nbr

Gedrag kun je veranderen met belonen. Ook het gedrag op schoon is te beïnvloeden! Maar hoe doe je dat precies? Welke vormen van belonen zijn er en welke pas je wanneer toe? Dit leer je tijdens de cursus Schoon Belonen op 12 januari 2016. De cursus van Gemeente Schoon is gratis voor alle gemeenten toegankelijk.

Kunststofmodule WasteTool

Met WasteTool registreert u de hoeveelheden van de verschillende afvalstromen die binnen uw gemeente zijn ingezameld en daarna zijn gerecycled. Vanaf 2016 kunt u bij het invullen van de hoeveelheid ingezameld kunststof afval aangeven of u deze data wil delen met het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval. Het Learning Center gebruikt deze data voor analyses om gemeenten te ondersteunen bij het meer inzamelen en reduceren van kosten van kunststof verpakkingsafval. Het Learning Center gaat uiterst vertrouwelijk met uw gegevens om en deelt deze niet met derden.

Raad en Daad

Raad_en_daad_nieuwsbriefHeeft u vragen, suggesties of wilt u een adviesgesprek inplannen met een van onze adviseurs? Wij gaan graag met u in gesprek; mail learningcenterkva@rws.nl.

Meer informatie: www.lckva.nl of learningcenterkva@rws.nl

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en het verpakkend bedrijfsleven. Het LCKVA wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven.

Hoewel deze publicatie met de grootste zorg is samengesteld, is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk voor eventuele fouten.