Nieuwsbrief LCKVA, november 2015

LogoLearningCenter_nieuw
Nieuwsbrief november 2015

Het Learning Center houdt u via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van nieuwe informatie op de website: van inspirerende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot nieuwe bijeenkomsten en prikkelende blogs. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich onderaan afmelden.

Prikkelen om slim in te zamelen

Value_price_Nbr

Hoe zamel je slim afval in door gebruik te maken van serviceprikkels en financiële prikkels? Hoe werkt dat in de praktijk en hoe doen andere gemeenten dat? Hoe ontwikkelt zich de inzameling van kunststof verpakkingsafval in de toekomst en welke regierol spelen gemeenten? Deze onderwerpen stonden op 15 oktober centraal in de verdiepingssessie over ‘inzamelmethoden’ en ‘regie over de keten’.

Verdiepingssessie retoursystemen kleine drankverpakkingen

Zwerfblikjes_NbrIn 2016 kunnen gemeenten starten met pilots voor de inzameling van kleine PET-flesjes en blikjes via belonings- en/of retourpremiesystemen. Op 12 november organiseert het Learning Center een sessie over deze pilots, die bijdragen aan het verminderen van zwerfafval en daarnaast bijdragen aan afvalscheiding in de openbare ruimte. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de systematiek van belonen en welke effecten dat heeft op een schone leefomgeving. Ook wordt een toelichting gegeven op het Plan van Aanpak voor de pilots van het Afvalfonds Verpakkingen, Natuur & Milieu en de VNG en wordt kort ingegaan op voorbeelden van reeds ingediende pilots. Wilt u weten wat u nodig heeft om een goede pilot uit te voeren en hoe u daarbij ondersteund kan worden?

Monitoring 2014: van verpakking naar grondstof

Het Afvalfonds Verpakkingen draagt sinds 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor het recyclen van verpakkingen in Nederland en het monitoren daarvan. Zij doet dit namens het verpakkende bedrijfsleven, de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen. In het publieksrapport Van verpakking naar grondstof zijn de resultaten van deze monitoring over het jaar 2014 opgenomen.

Aanmelden voor de DoorleerAward voor 1 december!

Doorleer_award_nbrHeeft u zich al aangemeld voor de DoorleerAward? Het Learning Center stimuleert goede communicatie over de inzameling van kunststof verpakkingsafval en beloont de gemeente met de beste afvalwijzer voor kunststof verpakkingsafval. Stimuleert u uw burgers op heldere wijze over gescheiden inzameling van hun afval en leidt deze informatie tot een nog beter gedrag? Dan maakt u een goede kans op de DoorleerAward. Op onze website zijn enkele voorbeelden van gemeenten opgenomen. Aanmelden voor de DoorleerAward kan tot 1 december.

Gemeentelijke afvalweetjes

Weetjes_Nbr

Er gebeurt veel in gemeentelijk afvalland. Gemeenten zamelen steeds vaker gescheiden afval, waaronder kunststof verpakkingsafval, in bij burgers waardoor de hoeveelheid restafval daalt. Een selectie uit de ontwikkelingen:

In Zegge (gemeente Rupchen) is de gemeente begin dit jaar met succes een proef gestart met het huis aan huis inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal. Omdat het gewicht aan ingezameld plastic verpakkingsmateriaal hierdoor is toegenomen, wordt de huis aan huis inzameling definitief ingevoerd.

De gemeenteraad in Ridderkerk wil dat afval in haar gemeente beter wordt gescheiden. Gebleken is dat inwoners nog te veel bruikbare grondstoffen (vooral GFT, plastic, metaal en drankenkartons) bij het restafval gooien. Dat past niet bij de ambitie van de gemeente om een duurzame gemeente te zijn die afval goed scheidt en op termijn zelfs een afvalloze gemeente wil worden. De gemeente oriënteert zich daarom op nieuwe inzamelsystematiek voor afval. Om in 2020 tenminste tot een afvalscheidingspercentage van 75 procent te komen, heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan voor een marsroute naar betere afvalscheiding.

Ook Breda wil nog meer afval gaan scheiden en past daarvoor zijn inzamelmethode aan. Concreet betekent de verandering dat de gemeente meer afval dat kan worden hergebruikt, zoals plastic en lege drankverpakkingen, aan huis gaat ophalen. Gft en papier worden al opgehaald aan huis, net als restafval. Dat laatste gaat veranderen: restafval dat niet voor recycling in aanmerking komt, gaan inwoners van Breda vanaf volgend jaar zelf naar ondergrondse containers brengen of wordt minder vaak opgehaald.

Raad en Daad

Raad_en_daad_nieuwsbriefHeeft u vragen, suggesties of wilt u een adviesgesprek inplannen met een van onze adviseurs? Wij gaan graag met u in gesprek; mail learningcenterkva@rws.nl.

Meer informatie: www.lckva.nl of learningcenterkva@rws.nl

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en het verpakkend bedrijfsleven. Het LCKVA wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven.

Hoewel deze publicatie met de grootste zorg is samengesteld, is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk voor eventuele fouten.