Nieuwsbrief LCKVA, september 2015

LogoLearningCenter_nieuw
Nieuwsbrief september 2015

Vergroot uw kennis

Knowledge_nieuwsbriefHet Learning Center organiseert vanaf september interessante bijeenkomsten met inspirerende sprekers.

  • 17 september: Nascheiding: Wat zijn de (on)mogelijkheden van nascheiding voor uw gemeente?
  • 17 september: Inzameling PMD: Wat betekent invoering van PMD-inzameling in uw gemeente?
  • 15 oktober: De resultaten van tariefdifferentiatie en inzamelmethoden: Hoe optimaliseer ik mijn afvalscheiding en zamel ik ook meer kunststof verpakkingsafval in?
  • 8 en 10 september: Introductie inzamel- en hergebruiksketen: Rol en verantwoordelijkheden van gemeenten.

De bijeenkomsten zijn gratis.

Wegens een technische storing hebben we een aantal aanmeldingen niet ontvangen. Als u nog geen bevestiging van uw aanmelding heeft ontvangen, wilt u zich dan opnieuw aanmelden voor de sessie van uw keuze.

Argumentenkaart

ArgumentsHet Learning Center heeft samen met experts een argumentenkaart over bron- en nascheiding opgesteld. De kaart biedt gemeenten handvatten in de afweging over bron- of nascheiding of een combinatie van deze twee systemen.

Tijdens de verdiepingssessie over nascheiding op 17 september gaan we samen met gemeenten aan de slag. Vanaf 17 september is de argumentenkaart ook te vinden op de website van het Learning Center.

Lees de blog van Thijs de la Court

Thijs_delaCourtThijs de la Court heeft als ex-wethouder van de gemeente Lochem een lans gebroken voor ‘omgekeerd inzamelen’ in zijn gemeente. En met succes…

Ondertussen in gemeenteland…

gekleurde_afvalbakken_nieuwsbrief

Gemeente Groesbeek stapt vanaf 2017 over op omgekeerd inzamelen. Inwoners krijgen drie containers: voor PMD; voor oud papier en karton en voor gft. Het restafval gaat in een ondergrondse verzamelcontainer. Met omgekeerd inzamelen harmoniseert (fusiegemeente) Groesbeek de inzameling van huishoudelijk afval in de voormalige gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek.

Lees meer…

De gemeente Voorschoten grijpt de VANG-doelen aan om de inzameling te optimaliseren. Zij gaat een afvalscenario uitwerken voor uitbreiding van het aantal containers bij de burgers en het verlagen van de inzamelfrequentie. Dit in combinatie met nascheiding.

Lees meer…

Inwoners van de gemeente Doesburg spreken zich in een tevredenheidsonderzoek positief uit over de de inzameling van hun afval. De tevredenheid is met name toegenomen omdat de drankenkartons en metalen verpakkingen in de container voor kunststof verpakkingsafval mogen.

Lees meer…

Raad en Daad

Raad_en_daad_nieuwsbriefHeeft u vragen, suggesties of wilt u een adviesgesprek inplannen met een van onze adviseurs? Wij gaan graag met u in gesprek; mail learningcenterkva@rws.nl.

Meer informatie: www.lckva.nl of learningcenterkva@rws.nl

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en het verpakkend bedrijfsleven. Het LCKVA wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven.

Hoewel deze publicatie met de grootste zorg is samengesteld, is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk voor eventuele fouten.