Online kennisbibliotheek met nieuwe onderzoeken en praktijkkennis


Meer weten over het verbeteren van de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval? Zoek het op in de kennisbibliotheek. Heeft u onderzoek uitgevoerd dat interessant is voor andere gemeenten? Mail ons, we zetten het er graag bij.

Tijdens de regionale startbijeenkomst van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval in Leeuwarden was deze keten onderwerp van gesprek. Gesproken werd over het traject van inzameling, overslag, transport en sorteren van verschillende kunststofstromen, al dan niet gecombineerd met de inzameling van blik en drankenkartons. John de Groot, manager grondstoffen en energie van publieke dienstverlener ROVA, gaf aan dat gemeenten zich bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheid in deze keten. Ondanks dat veel gemeenten de inzameling, sortering en vermarkting van kunststof verpakkingsafval van hun burgers hebben uitbesteed, dragen zij wel de eindverantwoordelijkheid voor dit proces. Hoe beter je het proces beheerst en kennis hebt van de spelers, des te beter je als gemeente kunt sturen.

Meer weten over het verbeteren van de inzameling en verwerking van kunststof verpakkingsafval? Zoek het op in de kennisbibliotheek van het Learning Center.

Heeft u onderzoek uitgevoerd dat interessant is voor andere gemeenten? Mail ons via learningcenterkva@rws.nl; we zetten het er graag bij.

Een van de laatste toevoegingen in de kennisbibliotheek is een document waarin de keten van kunststof verpakkingsafval helder in beeld wordt gebracht. We brengen het graag onder uw aandacht.