Statiegeld


Statiegeld wordt niet afgeschaft en er komen pilots voor kleine verpakkingen. Kijk hier voor meer informatie en de stukken voor de Tweede Kamer.

Plastic-fles-wordt-grondstof

Staatssecretaris Mansveld nam dit besluit naar aanleiding van het onderzoek dat de Inspectie Leefomgeving en Transport uitvoerde naar de voortgang bij de prestatieafspraken. Daarmee blijft het huidige systeem voor de grote PET-flessen bestaan.

Voor kleine PET-flessen (en ook blikjes) gaat wel het nodige veranderen. Naast de bestaande inzamelstructuren via de Plastic Heroes zak, de Plastic Heroes bak en nascheiding van huishoudelijk restafval start een onderzoek naar een systeem met retourpremies. In het najaar komen de verpakkingssector, gemeenten en maatschappelijke organisaties met een concreet plan om dit systeem verder uit te werken. Het is de bedoeling dat het per januari 2016 als pilot van start gaat en in 2018 zal gelden in het hele land.

De pilot start in 40 gemeenten (met in totaal minimaal 1 miljoen inwoners). Het doel is te verkennen hoe verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties een actieve bijdragen kunnen leveren aan de inzameling van drankverpakkingen. Om deze organisaties te belonen, ontvangen zij een premie op de ingezamelde flesjes. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat partijen zelf een inzamelingsmethode mogen kiezen. Deze moet passen binnen de landelijke kaders.