(Af)lopende sorteercontracten


Twee jaar geleden, eind 2014, zijn de aanbestedingen voor de contracten voor het sorteren (en in veel gevallen ook het vermarkten) van het kunststof verpakkingsafval afgerond. Met welke partijen en voor welke periode gemeenten contracten hebben afgesloten toont het overzichtskaartje.

Afloopdatum contracten en verwerkers

Veel van deze contracten zijn inmiddels verlengd of hebben verlengingsopties die momenteel worden verkend of zijn inmiddels uitgebreid met bijvoorbeeld de sortering van drankenkartons.

In januari 2017 organiseert het Learning Center een werksessie waarin u samen met experts en andere gemeenten uw eigen sorteercontract onder de loep neemt. Hoe ziet de huidige markt eruit? Welke stappen zijn wijs om te nemen met de hoeveelheden kunststof verpakkingsafval en drankenkartons die uw gemeente inzamelt? Wilt u aansluiten bij deze werksessie, meld u dan alvast aan via learningcenterkva@rws.nl, zodat we rekening met u kunnen houden bij het plannen van deze sessie.