(Af)lopende sorteercontracten en marktpartijen


Eind 2014 zijn de aanbestedingen voor de contracten voor het sorteren (en vermarkten) van het kunststof verpakkingsafval afgerond. Het bovenste overzichtskaartje toont met welke partijen het contract is afgesloten.

Opdrachtnemers kunststofverwerking

Het onderste overzichtskaartje toont voor welke periode gemeenten contracten hebben afgesloten.Einddatum contract kunststofverwerking

Op 26 januari 2017 organiseert het Learning Center een werksessie waarin u samen met experts en andere gemeenten uw eigen sorteercontract onder de loep neemt.