Nieuwsbrief LCKVA, december 2016

LogoLearningCenter_nieuw
Nieuwsbrief december 2016

Het Learning Center informeert u via deze nieuwsbrief over inspirerende praktijkvoorbeelden, actualiteiten en nieuwe bijeenkomsten. Lees ook onze prikkelende blogs.

Praktijkvoorbeeld ketenregie

contract_nbr

Op de website van het LCKVA staan nu ook praktijkvoorbeelden van gemeenten die graag hun ervaringen delen. Als eerste Ede.
‘Wanneer je alle gegevens rondom PMD-afval helder hebt, sta je sterker bij onderhandelingen en kun je de processen beter sturen.’

Praktijkvoorbeelden kostenefficiëntie

Afvalscheiden in de hoogbouw is in de praktijk lastig door ruimtegebrek. In Amstelveen bedachten ze een slimme oplossing om PMD-afval van hoogbouw effectief in te zamelen.

Met twee nieuwe systemen, diftar en omgekeerd inzamelen, wil de gemeente Enschede naar vijftig kilo restafval per jaar en dus meer PMD-afval. Om ook bewustwording te creëren over afvalscheiding zijn er verschillende ludieke acties bedacht. Zoals Waste Battles tussen scholen, Afval Challenges in wijken en diverse educatieve pilots.

Wat speelt er bij kunststof verpakkingen?

Tijdens de Informatiebijeenkomst op 1 december informeerde het LCKVA gemeenten over de actuele ontwikkelingen in het kunststof verpakkingendossier. Aan de orde kwamen onder andere het vernieuwde Uitvoerings- en Monitorings- Protocol (UMP), het kunststofketenonderzoek en de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen.

Schoon?

ageeth-nbr

Scheiden van plastic afval is moeilijk. Zelfs in gezinnen die het beste met het milieu voor hebben. Ageeth Boos heeft een persoonlijk dilemma.

Lees de blog

Grotere voorraden, lagere vergoedingen

Binnenkort daalt de vergoeding die gemeenten van het Afvalfonds Verpakkingen ontvangen per ton hergebruikt kunststof verpakkingsafval van 788 euro naar 756 euro. Verlies door voorraden ongesorteerd verpakkingsafval is niet geheel te voorkomen. Maar wij kunnen u vertellen welke afspraken u niet mag vergeten in uw contract met een sorteerder. Lees meer en meld u aan voor de werksessie ketenverantwoordelijkheid op 26 januari.

Raad en Daad

LC team-4209 nbrHeeft u vragen, suggesties of wilt u een adviesgesprek met een van onze adviseurs? De medewerkers van het Learning Center KVA staan ook in 2017 weer voor u klaar.
Mail learningcenterkva@rws.nl.

Wij wensen u fijne feestdagen!

Meer informatie: www.lckva.nl of learningcenterkva@rws.nl

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en het verpakkend bedrijfsleven. Het LCKVA wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven.

Hoewel deze publicatie met de grootste zorg is samengesteld, is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk voor eventuele fouten.