Nieuwsbrief LCKVA, januari 2016

LogoLearningCenter_nieuw
Nieuwsbrief januari 2016

Het Learning Center houdt u via deze nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van nieuwe informatie op de website: van inspirerende praktijkvoorbeelden en actualiteiten tot nieuwe bijeenkomsten en prikkelende blogs. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich onderaan afmelden.

Meer inzamelen, minder kosten

spaarvarken_nbr

Op 10 december vond de verdiepingssessie ‘Meer inzamelen, minder kosten’ plaats. Tijdens deze sessie is het onderwerp kostenefficiëntie behandeld op basis van onderzoek en praktijkvoorbeelden van aanwezige gemeenten. Belangrijkste vragen van de deelnemers: “Welke inzamelsystemen zijn kostenefficiënt?” en “Geldt dit ook voor mijn gemeente?”. Tijdens deze sessie bood Michiel Westerhoff inzicht in de inzamelprestaties en -kosten van de Circulus-Berkel gemeenten. Andere sprekers hebben aandacht besteed aan het belang van goed contractmanagement om grip op de kosten te houden. Lees het verslag en bekijk de presentaties. Deze verdiepingssessie vormde een opmaat naar werksessies die medio maart 2016 van start gaan.

Werksessies kostenoptimalisatie kunststof

Bent u op zoek naar inzicht in de kosten van kunststofinzameling en/of verwerken in uw gemeente? Wilt u weten wat er nodig is om het inzamelsysteem in uw gemeente te optimaliseren? Neem dan deel aan een van de werkgroepen die het Learning Center in maart start. Onder begeleiding van experts gaat u individueel en later samen met vergelijkbare gemeenten aan de slag. Aan het einde van de werksessies hebt u inzicht in uw prestaties en beschikt u over concrete handvaten om de inzameling voor kunststof in uw gemeente te optimaliseren. De eerste twee werksessies starten medio maart. Het gaat om drie bijeenkomsten van ongeveer een dagdeel en wat voorbereiding. Kortom: met weinig inspanning veel inzicht!
Meld u hier aan. Op basis van de aanmeldingen zoeken we geschikte data. Deelname is gratis.

Cursus schoon belonen

holle_bolle_gijs_nbr

Gedrag veranderen met belonen: wat kan je er wel en wat kan je er niet mee? Belonen is een gedragsinstrument dat voor het bereiken van schoner gedrag zorgvuldig moet worden ingezet. Tijdens de cursus Schoon Belonen van Gemeente Schoon en het Learning Center gingen gemeenten actief aan de slag met de theorie en concrete cases. Ook de toepassing van belonen bij de pilots 'inzameling van flesjes en blikjes' werd besproken. Lees het verslag en andere interessante documenten, zoals de handleiding schoon belonen.

Infographic vergoedingen

Vanaf januari 2016 bedraagt de vergoeding die gemeenten ontvangen voor het inzamelen en sorteren van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens €788 per ton gesorteerd kunststof. Dit is €29 per ton minder dan in 2015 en deze daling zet zich de komende jaren voort. In deze infographic ziet u de opbouw van de vergoeding over de komende jaren. Heeft u vragen over de dalende vergoeding en wat dit voor uw gemeente betekent? Neem dan contact op met het Learning Center.

Kunststofmodule Wastetool

Nedvang_glasbak_Nbr

Met WasteTool registreert u de hoeveelheden van de verschillende afvalstromen die binnen uw gemeente zijn ingezameld en gerecycled. Vanaf dit jaar kunt u bij het invullen van de hoeveelheid ingezameld kunststof afval aangeven of u deze data wil delen met het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval. Wij gebruiken deze data voor analyses om gemeenten te helpen bij het meer inzamelen en reduceren van kosten van kunststof verpakkingsafval. Het Learning Center gaat uiterst vertrouwelijk met uw gegevens om en deelt deze niet met derden.

Learning Center bezoekt gemeenten Cyclus regio

Logo_Cyclus

Op 18 februari sluit het Learning Center aan bij het regionaal overleg tussen Cyclus en de gemeenten uit de regio Midden-Holland en Rijnstreek. Het Learning Center zal de veranderde rol van gemeenten in de (kunststof)keten toelichten en de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. Centraal staat hoe gemeenten kunnen sturen op sorteerkwaliteit.

Learning Center op gemeentelijk afvalcongres

Afvalcongres_2016

De inzameling van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval is flink in beweging. Kom daarom naar de workshop over kunststof verpakkingsafval van het Learning Center tijdens het gemeentelijk afvalcongres in Utrecht op 31 maart. Tijdens deze sessie praten wij u bij over het kostenonderzoek nascheiding en de verkenning van de samenstelling van het kunststof afval. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de komende evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen en wat dit voor u kan betekenen. U kunt zich al inschrijven voor het gemeentelijk afvalcongres.

Raad en Daad

Raad_en_daad_nieuwsbriefHeeft u vragen, suggesties of wilt u een adviesgesprek inplannen met een van onze adviseurs? Wij gaan graag met u in gesprek; mail learningcenterkva@rws.nl.

Meer informatie: www.lckva.nl of learningcenterkva@rws.nl

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en het verpakkend bedrijfsleven. Het LCKVA wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven.

Hoewel deze publicatie met de grootste zorg is samengesteld, is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk voor eventuele fouten.