Nieuwsbrief LCKVA, november 2016

LogoLearningCenter_nieuw
Nieuwsbrief november 2016

Het Learning Center informeert u via deze nieuwsbrief over inspirerende praktijkvoorbeelden, actualiteiten en nieuwe bijeenkomsten. Lees ook onze prikkelende blogs.

En de winnaars zijn…

Communicatieprijs_Schiedam_nbr

Het Learning Center heeft aan Wageningen, Roermond en Schiedam 15.000 euro toegekend voor de uitvoering van een pilot. In deze pilot toetsen de gemeenten gedragsmaatregelen met als doel de respons en de kwaliteit van de inzameling te verbeteren. Pilots zijn er voor studenten, hoogbouw en laagbouw.

Heeft u zich al aangemeld voor de Informatiebijeenkomst Kunststofinzameling op 1 december?

Rond kunststofverpakkingen is veel te doen en staat nog veel meer te gebeuren. Tijdens een bijeenkomst op 1 december in Utrecht hoort u wat de ontwikkelingen voor u als gemeente betekenen en wat u kunt doen. Ook staat op het programma wat het verpakkend bedrijfsleven onderneemt op het gebied van duurzaam verpakken. Er is ruimte voor vragen en interactie. Meld u nu aan!

Nieuwe handreiking sorteren en vermarkten PMD

Contract_veer_nbr

De vernieuwde handreiking en bijbehorende modelovereenkomst helpen u bij het formuleren van uitgangspunten bij de inkoop of aanbesteding van de kunststofsortering. In deze herziene handreiking vol tips en aandachtspunten zijn de nieuwe en aangepaste afspraken uit het UMP verwerkt.

Beheers uw kosten

Beleidsinstrumenten_nbr

Elke gemeente krijgt te maken met de dalende vergoeding voor kunststof verpakkingsafval. Het onderzoek ‘Optimalisatie kostenefficiëntie kunststofinzameling gemeenten’ biedt u inzicht in het beheersen van de kosten en toont welke opties u heeft om aan de slag te gaan.

Binnenkort Kwaliteitsonderzoek

Een van de thema’s van het Learning Center is kwaliteit. Binnenkort starten we een onderzoek naar verschillende inzamelmethoden en -middelen en het effect daarvan op de kwaliteit van kunststof verpakkingsafval.

Nieuwe weggooi-instructies op verpakkingen

Consumenten willen graag afval scheiden maar vragen zich af: ‘Wat moet waar’. Het KIDV ontwikkelde hiervoor de Weggooiwijzer, een richtlijn voor bedrijven. De iconen geven aan tot welke categorie de verschillende onderdelen van een verpakking behoren. Mensen zien in een oogopslag hoe elke verpakking moet worden weggegooid.

Kaart aflopende sorteercontracten

Afloopdatum contracten en verwerkers NbrEind 2014 zijn de aanbestedingen voor de contracten voor het sorteren en vermarkten van het kunststof verpakkingsafval afgerond, zie overzichtskaart. In januari 2017 organiseert het Learning Center een werksessie waarin u samen met experts en andere gemeenten uw eigen sorteercontract onder de loep neemt.

Brief Nedvang over betaaladvies niet-verpakkingen

Nedvang heeft de gemeenten laten weten geen positief betaaladvies te geven aan het Afvalfonds Verpakkingen voor het aandeel niet-verpakkingen. NVRD en VNG zijn het niet eens met dit standpunt en hebben de gemeenten een brief gestuurd met een concept-reactie. Heeft u inhoudelijke vragen hierover, neem dan contact op met onze adviseurs via learningcenterkva@rws.nl.

Europese kunststofconferentie

Tijdens de European Conference on Plastics op 8 en 9 december 2016 in Rotterdam komen experts uit de hele kunststofketen bijeen om de keten te sluiten. Het resultaat van de conferentie zal bijdragen aan de ontwikkeling en vormgeving van de EU Strategy on Plastics.

Raad en Daad

Raad_en_daad_nieuwsbriefHeeft u vragen, suggesties of wilt u een adviesgesprek met een van onze adviseurs? Mail learningcenterkva@rws.nl.

Meer informatie: www.lckva.nl of learningcenterkva@rws.nl

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en het verpakkend bedrijfsleven. Het LCKVA wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven.

Hoewel deze publicatie met de grootste zorg is samengesteld, is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk voor eventuele fouten.