Nieuwsbrief LCKVA, maart 2016

LogoLearningCenter_nieuw
Nieuwsbrief maart 2016

Het Learning Center informeert u via deze nieuwsbrief over inspirerende praktijkvoorbeelden, actualiteiten, nieuwe bijeenkomsten en prikkelende blogs.

Learning Centersessie Gemeentelijk Afvalcongres

Afvalcongres_2016

Tijdens het Gemeentelijk Afvalcongres vertellen twee gemeenten over hun verbeteringen bij de kunststofinzameling en discussiëren over de do’s en don’ts bij het verlagen van de kosten. Benieuwd hoe het Learning Center u helpt bij een meer efficiënte kunststofinzameling? Neem dan zeker deel aan deze sessie!

Van afspraken op papier naar verpakkingsafval

Jan_Kohl_nbrHoe kom je van Raamovereenkomst Verpakkingen 2, met generieke afspraken over de inzameling van kunststof verpakkingsafval door gemeenten, naar weloverwogen en succesvolle adviezen op lokaal niveau?

Update kostensessie

Het Learning Center organiseert voor gemeenten kleinschalige werksessies over de kosten van de kunststofinzameling. Wilt u weten hoe uw gemeente ervoor staat en werk maken van kostenoptimalisatie? Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Meld u snel aan.

Commotie in de pers rond recycling van kunststof

Recycling van kunststof afval is stevig in het nieuws gekomen. Het Learning Center sluit zich aan bij de reacties van VNG en NVRD, waarin de negatieve toon over recycling wordt genuanceerd.

Nieuwe producten in maart

infographic_nbrHet Learning Center presenteert tijdens het Gemeentelijk Afvalcongres een aantal nieuwe producten: verduidelijkende infographics over de opbouw van de vergoedingen voor het inzamelen, sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsafval en een lijst met ‘quick wins’ op het gebied van contracten en aanbestedingen van het sorteren.

Nieuw in de kennisbibliotheek

Kennisbieb_nieuwsbrief- In het analyserapport benchmark huishoudelijk afval (2014) zijn de afvalprestaties (milieu, kosten, service) van 154 gemeenten vergeleken.
- Het rapport 'The new plastic economy: rethinking the future of plastics' biedt een toekomstvisie over een meer duurzame rol voor kunststoffen in de economie.

Raad en Daad

Raad_en_daad_nieuwsbriefHeeft u vragen, suggesties of wilt u een adviesgesprek met een van onze adviseurs? Mail learningcenterkva@rws.nl.

Meer informatie: www.lckva.nl of learningcenterkva@rws.nl

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en het verpakkend bedrijfsleven. Het LCKVA wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven.

Hoewel deze publicatie met de grootste zorg is samengesteld, is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk voor eventuele fouten.