Onderzoek kwaliteit ingezameld kunststof


Eén van de thema’s van het Learning Center is kwaliteit. Nieuwsberichten over een mogelijk lagere kwaliteit bij sommige inzamelsystemen zijn aanleiding om door het Learning Center een onderzoek uit te voeren dat moet bijdragen aan de kennis over de kwaliteit van de stroom kunststof verpakkingsafval.

In dit onderzoek wordt gekeken naar het verschil in kwaliteit van de input voor sortering, van de verschillende inzamelsystemen waarmee het kunststof/PMD wordt ingezameld. Zo wordt er gekeken naar de effecten van diftar en omgekeerd inzamelen, maar ook naar het verschil tussen zak, mini-container en verzamelcontainer. Hiertoe worden kunststofanalyses van de verschillende systemen uitgevoerd en worden de onderlinge verschillen in kwaliteit bepaald.

Planning

Op dit moment is de uitvraag gepubliceerd en dit kalenderjaar zal een partij worden geselecteerd die het onderzoek gaat uitvoeren. Het onderzoek zal ongeveer 3 à 4 maanden in beslag nemen. Op het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 30 maart worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Ook de kwaliteit op andere plaatsen in de kunststofketen heeft de aandacht van het Learning Center. Op dit moment wordt ook een onderzoek uitgevoerd bezien vanuit de markt. De vraagstelling in dat onderzoek is gericht op de behoefte van de markt.