Uitnodiging Informatiebijeenkomst Kunststofverpakkingen op 1 december

LogoLearningCenter_nieuw
Nieuwsbrief LCKVA, special, oktober 2016

Rond kunststofverpakkingen is veel te doen en staat nog veel meer te gebeuren, daarom organiseert het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval op 1 december 2016 een informatiebijeenkomst over de actuele thema's. Wij nodigen u hier van harte voor uit. Doelgroep voor deze bijeenkomst is gemeenten.

De volgende onderwerpen en sprekers komen tijdens de bijeenkomst aan bod:

Evaluatie Raamovereenkomst verpakkingen

Contract_veer_nbrGemeenten, het verpakkend bedrijfsleven en het Rijk werken samen aan preventie en recycling om de milieudruk van verpakkingen te verlagen. Afspraken daarover zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 die in 2017 wordt geëvalueerd.

Mark van Waas, beleidsmedewerker bij de VNG, beschrijft het proces van deze evaluatie.

Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP)

Spelregels voor de uitvoering van de afspraken staan in het Uitvoerings- en Monitoringsprotocol (UMP). Bijvoorbeeld over de samenwerking tussen de partijen en de rollen en taken, over de vergoedingen, percentages materiaalhergebruik en de kwaliteit van het gesorteerde kunststof verpakkingsafval en de controle hierop. Het UMP wordt herzien en vastgesteld.

Marchel van de Grift, directeur Nedvang, licht toe welke veranderingen dit zijn en wat de gevolgen zijn voor gemeenten.

Wees voorbereid op de dalende vergoeding

Nbr_spaarvarkenHet Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) ondersteunt gemeenten bij het slimmer en goedkoper inzamelen van kunststof. Dit is belangrijk omdat de vergoeding voor kunststof verpakkingen daalt. Het Learning Center zet daarom onderzoeken uit en houdt bij wat dit betekent voor gemeenten.

Gijs Langeveld, adviseur bij het LCKVA, vertelt over de laatste ontwikkelingen, onderzoeksresultaten en de activiteiten in 2017.

Verduurzaming verpakkingen

Gebundelde_flessen_nbrHet Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) werkt aan de verduurzaming van verpakkingen en voert bijvoorbeeld een onderzoek uit naar de kunststof(verpakkings)keten in Nederland. Dit moet inzicht bieden in de mogelijke interventies om de ambitie uit de Raamovereenkomst Verpakkingen te realiseren, namelijk een zoveel mogelijk gesloten kunststof(verpakkings)keten, zowel qua grondstoffen als economisch.

Kees Kerstens, projectleider bij het KIDV, vertelt over de bevindingen en de methodiek van dit onderzoek.

Wanneer en waar?

De bijeenkomst is op donderdag 1 december 2016 van 13 tot 16 uur in Utrecht. Deelname is gratis. Meld u aan!

Raad en Daad

Raad_en_daad_nieuwsbriefHeeft u vragen, suggesties of wilt u een adviesgesprek met een van onze adviseurs? Mail learningcenterkva@rws.nl.

Meer informatie: www.lckva.nl of learningcenterkva@rws.nl

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en het verpakkend bedrijfsleven. Het LCKVA wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven.

Hoewel deze publicatie met de grootste zorg is samengesteld, is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk voor eventuele fouten.