Update Handreiking sorteren en vermarkten kunststof verpakkingsmateriaal


In 2014 heeft de NVRD de Handreiking sorteren en vermarkten kunststof verpakkingsmateriaal uitgebracht. Het Learning Center werkt samen met de NVRD aan een update van deze eerste versie.

De aanbestedingen van het sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingsmateriaal die eind 2014 hebben plaatsgevonden, hebben nieuwe kennis, voortschrijdende inzichten en goede (of minder goede) voorbeelden opgeleverd. Daarnaast wordt momenteel door de VNG, Nedvang en NVRD aan een nieuw Uitvoerings- en Monitoring Protocol gewerkt. In de herziene handreiking worden ook de nieuwe en aangepaste afspraken uit het UMP verwerkt waarmee gemeenten rekening moeten houden in aanbestedingen. Eind juni zal naar verwachting het nieuwe UMP, en daarmee ook de ge├╝pdate Handreiking sorteren en vermarkten kunststof verpakkingsmateriaal, worden opgeleverd.