Impressie bijeenkomst 'Van ambitie naar transitie' 11 okt 2017

LogoLearningCenter_nieuw
Impressie bijeenkomst 11 oktober 2017

Nieuwe informatie en kennis stond centraal op de LCKVA-bijeenkomst van 11 oktober. Meer dan 65 belangstellenden van gemeenten en andere organisaties luisterden in Utrecht naar verschillende sprekers en namen deel aan sessies, over actuele onderzoeken en over praktijkervaringen van gemeenten.

Een blik op de toekomst van het kunststof

Sprekers Anne-Marie Rakhorst van de transitieagenda Consumptiegoederen en Hester Klein Lankhorst van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) gaven een blik op de toekomst. Wat speelt er nationaal en internationaal ? En hoe kunnen gemeenten hierop aanhaken?

Workshop Gluren bij de Buren

Afval the gameIn 2016 ontvingen de gemeenten Roermond, Schiedam en Wageningen de Doorleer Award van het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval. Een stimulerende prijs om de kunststof inzameling op een hoger plan te tillen. Nu, een jaar later, vertelden deze gemeenten wat ze hebben gedaan, wat wel en niet goed werkte en waar ze nu staan. Een open en interessante workshop waar veel kennis en ervaring werd gedeeld.

Cijfers onder de loep

De kennisontwikkeling rond de inzameling, samenstelling, verwerking en kosten van kunststof is continu in beweging. Wat zijn relevante onderzoeken en wat zijn de belangrijke resultaten tot nu toe? Adviseurs Marijn Teernstra en Cees Riksen van Rijkswaterstaat en Joris van der Meulen namens Nedvang, brachten de situatie overzichtelijk in kaart.

Save the date!

Op woensdag 7 maart 2018 organiseert  Het Learning Center Kunststof  Verpakkingsafval de volgende bijeenkomst. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Meer informatie volgt later. Heeft u een idee voor een onderwerp of spreker? Geef het door via het contactformulier.

Meer informatie: www.lckva.nl of learningcenterkva@rws.nl

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en het verpakkend bedrijfsleven. Het LCKVA wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven. Hoewel deze publicatie met de grootste zorg is samengesteld, is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk voor eventuele fouten.