Nieuwsbrief LCKVA, mei 2017

LogoLearningCenter_nieuw
Nieuwsbrief mei 2017

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) helpt gemeenten met het verbeteren van de inzameling en het hergebruik van kunststof verpakkingsafval. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuwe informatie, interessante praktijkvoorbeelden, bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!

Verslag ‘De volgende stap met kunststof’

Op 10 mei kwamen een zestigtal professionals uit de gemeente- en afvalwereld in Utrecht bij elkaar voor ‘De volgende stap met kunststof’. Vragen die deze dag centraal stonden: Hoe ziet de toekomst eruit voor het inzamelen en recyclen van kunststof verpakkingsafval? Wat kunnen gemeenten en inzamelaars verwachten van de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen? Gaat dit een oplossing bieden voor de problemen waar nu mee geworsteld wordt?

Plenair debat

In de ochtend gingen Cees de Mol van Otterloo (directeur Afvalfonds Verpakkingen) en Olaf Prinsen (directeur NVRD) met elkaar in debat. Zij waren het met elkaar eens dat kwaliteit belangrijk is, maar er waren ook discussiepunten.

Het tweede debat trapte Marc Veenhuizen (gemeente Apeldoorn) af met een vurig pleidooi voor meer zekerheid. Gerhard Schoonvelde (gemeente Utrecht) pleitte juist voor een rol van gemeenten in de stappen na het inzamelen, zoals het sorteren.

Werksessies

Sessie KwalitietIn de middag stonden tijdens twee werksessie de volgende onderwerpen centraal:

- Kostensessie: Gegevens van de deelnemers werden met elkaar en met gegevens uit eerdere kostensessies vergeleken. Ook werden specifieke vragen in relatie tot kostenefficiëntie beantwoord.

kostensessie- Kwaliteit kunststof/PMD: In deze sessie werden de resultaten van het samenstellingsonderzoek van ingezameld kunststof en PMD gepresenteerd gevolgd door een actieve brainstormsessie.

Laat weten wat u ervan vond!

Als u heeft deelgenomen aan de bijeenkomst ‘De volgende stap met kunststof’ op 10 mei horen wij graag wat u er van vond. Deze informatie nemen wij mee voor volgende bijeenkomsten om het voor u zo interessant mogelijk te maken. Wilt u daarom de korte enquête invullen?

Meer informatie: www.lckva.nl of learningcenterkva@rws.nl

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en het verpakkend bedrijfsleven. Het LCKVA wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven.

Hoewel deze publicatie met de grootste zorg is samengesteld, is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk voor eventuele fouten.