Nieuwsbrief LCKVA, juli 2018

LogoLearningCenter_nieuw
Juli 2018

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) helpt gemeenten met het verbeteren van de inzameling en het hergebruik van kunststof verpakkingsafval. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuwe informatie, interessante praktijkvoorbeelden, bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!
>> Lees de online versie

Onderzoek fase 2 gepubliceerd

Voorkant_rapport_2e-fase

Het LCKVA heeft het onderzoeksrapport 'Samenstelling ingezameld kunststof/PMD verpakkingen, fase 2' gepubliceerd.

Fase 2 onderzocht de samenstelling van het ingezameld kunststof/PMD en hoe deze wordt beïnvloed. De beïnvloeding van de samenstelling van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval levert namelijk een belangrijke bijdrage aan het sluiten van de kringloop.

Bijeenkomst 6 september

In een bijeenkomst op donderdagmiddag 6 september 2018 presenteren we de resultaten van het samenstellingsonderzoek ingezameld kunststof/PMD-verpakkingen. Ook is er aandacht voor het optimaliseren van uw eigen inzamelsysteem. De bijeenkomst zal plaatsvinden nabij station Utrecht Centraal en is gericht op beleidsmedewerkers van gemeenten en inzamelaars.

Inkoop- en innovatiepilots gezocht - kunststof verpakkingsafval als grondstof

In het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof trekken het KIDV en Rijkswaterstaat samen op om de vraag naar en het aanbod van gerecyclede huishoudelijk kunststof verpakkingsmateriaal beter op elkaar te laten aansluiten. De beste voorstellen ontvangen inhoudelijke begeleiding én een financiële bijdrage tot 75.000 euro om een pilot te starten.

Waarom primair doen als het circulair kan?

Waarom_primair_doen

Kunststof verpakkingsmateriaal wordt nog niet zo veel ingezet als mogelijk is bij de productie van iets nieuws. De oorzaak? ‘Het zit ‘m vooral in het slecht aansluiten van vraag en aanbod op elkaar’, stelt Gijs Langeveld, projectleider van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof.

Meer informatie: www.lckva.nl of learningcenterkva@rws.nl

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en het verpakkend bedrijfsleven. Het LCKVA wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven.

Hoewel deze publicatie met de grootste zorg is samengesteld, is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk voor eventuele fouten.