Nieuwsbrief LCKVA, oktober 2018

LogoLearningCenter_nieuw
Oktober 2018

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) helpt gemeenten met het verbeteren van de inzameling en het hergebruik van kunststof verpakkingsafval. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuwe informatie, interessante praktijkvoorbeelden, bijeenkomsten en kennisblogs. Veel leesplezier!
>> Lees de online versie

Steeds meer gemeenten introduceren Biobakje

FriesMuseumHet 100% gerecycled kunststof Biobakje, ontwikkeld door Omrin, dient voor betere afvalscheiding. De praktijk laat zien dat het werkt: 2,5 kilo groen keukenafval per huishouden per jaar minder bij het restafval. Bij de introductie in januari 2017 haakten twaalf Friese gemeenten aan met 60.000 bakjes. De teller staat nu op 107.000.

Almere did it: van 180 naar 50 kilo restafval

sorteren2Voorjaar 2017 startte Almere de pilot PMD+. Inwoners sorteren alleen bioafval, papier, glas en textiel. De rest mag bij elkaar en sorteert gemeente Almere na. Hierdoor blijkt de burger groen afval beter te sorteren waardoor afvalstromen zuiver zijn, dus beter geschikt voor hergebruik.

Vijf jaar Learning Center Kunststof Verpakkingsafval

Het LCKVA bestaat bijna vijf jaar. Velen van u hebben ons weten te vinden op workshops en verdiepingsbijeenkomsten. Wij hebben met veel plezier veel voor u uitgezocht en onderzocht. Kunststof verpakkingsafval blijft hoog op de agenda staan. Daarom willen wij graag inventariseren welke KVA-onderwerpen u belangrijk vindt en waar u meer over wilt weten.

Wilt u direct het korte enquêteformulier invullen?

Afval scheiden: u maakt het verschil

Afval scheiden U maakt het verschil"Wat ik met mijn kleine beetje afval doe maakt toch niet uit". U heeft het vast wel vaker van inwoners in uw gemeente gehoord. Als gemeente wilt u waarschijnlijk aan uw bewoners vertellen dat zij wél het verschil kunnen maken? Met deze informatiekaarten helpen we u deze boodschap communiceren.

Meer informatie: www.lckva.nl of learningcenterkva@rws.nl

Het Learning Center Kunststof Verpakkingsafval (LCKVA) is opgericht door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG en het verpakkend bedrijfsleven. Het LCKVA wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven.
Hoewel deze publicatie met de grootste zorg is samengesteld, is Rijkswaterstaat niet aansprakelijk voor eventuele fouten.