Geen gekissebis maar gezamenlijkheid

Belangrijke conclusie: voorkom kissebissen tussen partijen, producenten en gebruikers. Dan haakt de burger af. Het gaat om een heldere boodschap over wat je aan je inwoner vraagt, waarom, wat het kost en wat het oplevert. Concrete voorbeelden helpen daarbij: wat wordt er van ingezameld kunststof gemaakt? Laat dat zien!

De gemeente/overheid is een betrouwbare afzender als het gaat om afvalscheiding. Het is de verwarring in inzamelsystemen, de tegenstrijdige informatie over wat er wel/niet in de afvalbak mag en de soms ongenuanceerde berichten in de media die het zo ingewikkeld maken. Ook ligt de discussie rond kunststoffen buiten de gemeentelijke invloedsfeer. Maar het verhaal “je doet het niet voor niks maar voor een volgende generatie” mag beter voor het voetlicht gebracht worden.

Vanuit de zaal kwam de behoefte aan concrete voorbeelden, een duidelijke lijn in boodschap en langetermijnvisie. Daarbij wordt naar alle partijen gekeken: de overheid heeft een goede basis gelegd in het grondstoffenakkoord. Het gezamenlijk (van producent tot gemeente en van verwerker tot inzamelaar) toewerken naar één lijn in communicatie is echt nodig.